Kontakta oss
Rosen dagbarnvårdare:
0739 - 74 44 93

Pedagogisk ansvarig:
Martina Björkstrand Veysel
0707948897
Mail:mail@barnomsorgenimalmo.com

E-mail: mail@barnomsorgenimalmo.com

Öppettider
06:15-18:30
Stängt under helger och röda dagar.

Besöksadress:
Ramelsväg 13
213 68 Malmö

Rosen dagbarnvårdare

Rosen dagbarnvårdare består av dagbarnvårdare som tar hand om era barn i sitt hem. Dagbarnvårdarna följer de lagar och bestämmelser som gäller för pedagoisk omsorg; Skollagen, Skolverkets Allmänna råd för Pedagogisk omsorg och Läroplanen för förskolan(Lpfö 98/10).

Barnen vistas i små barngrupper i lugn och harmonisk hemmiljö.

Dagbarnvårdaren lagar barnens måltider från grunden

Vi utgår från barnens bästa när verksamheten planeras.
Lokalerna där barnen vistas i är anpassade för barnens säkerhet, trygghet, utveckling och lärande. Varje dagbarnvårdare har den utbildning och erfarenhet som de behöver för att kunna ge barnen den omsorg och utveckling de behöver.

Dagbarnvårdarna har gemensamma uteträffar där de möts på en lekplats för att barnen ska mötas och leka och utvecklas tillsammans.

Varje dagbarnvårdare besöker biblioteket regelbundet och erbjuder barnen temaarbete, gymnastik, sagostunder, samling, skapande verksamhet och massa annat skoj varje vecka.

NYHETER